Från serverpark till molnet för Vårdförbundet

När det stod klart att Vårdförbundets kontorslokaler skulle totalrenoveras väcktes frågan om hur datacentret med serverpark skulle hanteras. Med en lång tradition av att äga hårdvara och sköta driften själva valde Vårdförbundet nu att flytta alla servrar till molnet med Microsoft Azure som plattform. Det ger en flexibel och skalbar miljö som inte tar lokaler och medarbetarnas tid i anspråk samtidigt som säkerheten är mycket hög med ständig övervakning. B3 driver Vårdförbundets molnresa.

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som företräder över 114 000 legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning. Organisationen finns över hela landet med huvudkontoret i Stockholm. Från Stockholm hanteras IT. IT-mognaden är relativt hög inom organisationen. I samband med flytten togs beslutet att flytta alla servrar till molnet för att effektivisera arbetet, spara utrymme och skapa en driftsäker miljö samtidigt som tid frigörs till mer värdeskapande arbetsuppgifter när övervakning och drift sker externt.

Lösning

Valet föll på Microsofts molnplattform Azure som lägger grunden för en flexibel och skalbar IT-miljö med stor utvecklingspotential. Initialt gjordes ett stort arbete med säkerhet och identitetshantering. I samband med flytten passade Vårdförbundet också på att inventera och städa för att säkerställa att rätt saker flyttades till molnet. B3 stöttar Vårdförbundet på hela molnresan, från strategi och planering till förflyttning och övervakning. B3 har också haft ett nära samarbete med Microsoft för att skapa den bästa tänkbara lösningen som matchar Vårdförbundets behov.

Vi behövde hjälp av en partner med djup kunskap och förståelse inom molnresan som kunde guida oss steg för steg för att få en smidig övergång till molnet. Valet föll på B3 och arbetet har fungerat mycket bra med tydlig projektledning och ett strukturerat arbetssätt. Konsulterna har varit tillmötesgående och tillgängliga, vilket vi uppskattar.

GUNILLA KINNESTRAND, ADMINISTRATIV CHEF FÖR VÅRDFÖRBUNDET

Resultat

Att ha en serverhall i Stockholms innerstad innebär rent fysiskt att det tar ett stort utrymme i anspråk samtidigt som miljön behöver övervakas med en ständig beredskap. Vårdförbundets samtliga 30 servrar har nu lyfts upp till molnet vilket ger en besparing både i yta och arbetstid, men också innebär en mindre miljöpåverkan. Nu kan Vårdförbundets IT-tekniker lägga tid på mer värdeskapande arbetsuppgifter inom organisationen samtidigt som den ständiga övervakningen hanteras externt. Och med Azure har Vårdförbundet en modern och effektiv molnplattform som stödjer ett modernt arbetssätt.