Ökad konvertering med ny webb för Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden hade växt ur sin gamla webb och ville modernisera sina digitala arbetssätt. De behövde en ny webbplats som skulle hjälpa dem att öka donationerna online samt underlätta det dagliga arbetet för redaktörerna.

Med en bättre användarupplevelse, datadrivna lösningar, en flexibel CMS-plattform och modern design har B3s specialistbolag Rebel and Bird byggt en ny webb som kan generera mer pengar till viktig forskning. Och resultatet har inte låtit vänta på sig. Efter lanseringen av den nya webben har konverteringsgraden ökat 46% och den nya webben laddar 70% snabbare.

Rebel och Bird har levererat en ny webbplats till Hjärt-Lungfonden med tidsenlig design och modern teknik. Webbplatsen ger Hjärt-Lungfonden bättre möjligheter att kommunicera med både givare och allmänheten för att samla in pengar till viktig forskning.

NILS HÖGLUND, IT-CHEF HJÄRT-LUNGFONDEN

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vetenskapligt utvald hjärt-lungforskning och arbetar även för att öka kunskapen om forskningens betydelse. 2019 delade Hjärt-Lungfonden ut 308 miljoner kronor till forskning.

Förbättrad givarupplevelse genom datadrivna lösningar

B3s specialistbolag Rebel och Bird har förbättrat givarupplevelsen på webbplatsen genom datadrivna lösningar för alla nivåer av givare på webbplatsen, vilket innefattar allt från individuella gåvor och minnesgåvor till stöd i beslutsfattande till de som vill testamentera alla, eller delar av sina tillgångar. Nu kan både givare och besökare som vill veta mer om organisationen och olika sjukdomar inom området hitta vad de söker. Genom en förbättrad givarupplevelse på den nya webbplatsen ökar också möjligheten till fler donationer som i sin tur kan rädda liv.

Den nya webben är byggd på plattformen Contentful, ett flexibelt verktyg där redaktörer får stor frihet i sitt arbete. Webbplatsens belastningstider och totala prestanda har också förbättrats avsevärt med en arkitektur som bygger på Kubernetes och mikrotjänster i kombination med tekniken GatsbyJs och statisk webbplatsgenerering.