Trygg övergång till ny skolplattform för Tyresö Kommun

Det är många uppgifter som behöver registreras och administreras inom skolan och förskolan. Betyg, frånvaro, inlämningsuppgifter och elevernas utveckling är några exempel. För detta ändamål krävs ett bra system vilket Tyresö Kommun tidigare saknade. Kommunikationen med vårdnadshavare behövde förbättras och arbetet för pedagoger och lärare effektiviseras. Det fanns behov av att införa en gemensam lärplattform. B3 har stöttat Tyresö kommun på hela resan, från förstudie till införandet.

Tyresö kommun hade tidigare tre olika ytor för pedagogernas arbete och för kommunikationen med vårdnadshavare; ett för betyg, ett som hanterade frånvaro och därtill lagrades uppgifter på google drive. Det fanns således ett stort behov av att förenkla och effektivisera arbetet med ett enhetligt system som samlar alla uppgifter. B3 har stöttat Tyresö Kommun med förstudieledare, upphandlingsledare och projektledare för införandet av den nya lärplattformen hos grundskola och förskola.

Vi är väldigt nöjda med B3s arbete och har fått mycket bra stöd på hela resan. B3 har tydligt fångat in våra behov och löpande kommunicerat projektets framdrift och vad vi måste fatta beslut om.

JOHAN AHLKVIST, SKOLCHEF FÖR GRUNDSKOLAN I TYRESÖ KOMMUN

I förstudiearbetet genomförde B3 intervjuer med en bred grupp av intressenter för att kartlägga behov och skapa en tydlig målbild. Ett annat viktigt arbete var att skapa bra processer i nära samarbete med Tyresö kommuns egna projektkontor. Förstudien resulterade i 104 skallkrav som låg till grund för upphandlingen. Efter en genomgång av olika leverantörer och system kom valet att bli systemet Vklass. Vklass är en tjänst för skolor där lärare och elever kan samarbeta, kommunicera och lärare sköta sitt dagliga administrativa arbete samtidigt som vårdnadshavare kan följa elevernas progression. Därutöver kan även kontakten med vårdnadshavare ske genom systemet.

Tyresö Kommun kom i mål med införandet av systemet och började arbeta i Vklass i slutet av 2018. Systemet har tagits emot väl och arbetet har till största del fungerat bra även om det har tagit tid att få alla bitar på plats och anpassa systemet till verksamhetens förutsättningar. Redan nu lyfter användarna fram tydliga fördelar som tidsbesparingar samt en enklare och smidigare hantering när alla uppgifter är samlade i ett och samma system. För Tyresö Kommun kommer ett samlat system även att ge kostnadsbesparingar.

Vi är väldigt nöjda med B3s arbete och har fått mycket bra stöd på hela resan, från att vi överlämnade vår kravspecifikation till att vi hade upphandlingsunderlag på plats och sedan genom hela projektet. B3 har tydligt fångat in våra behov och löpande kommunicerat projektets framdrift och vad vi måste fatta beslut om. Nu har vi en modern lärplattform på plats som sparar både tid och pengar och lägger grunden för att kunna utveckla flera digitala tjänster.

JOHAN AHLKVIST, SKOLCHEF FÖR GRUNDSKOLAN I TYRESÖ KOMMUN

En framgångsfaktor för att driva arbetet var Tyresö kommuns enkla men effektiva projektmodell och att ledningen förstod den. Många viktiga nyckelpersoner var också involverade i arbetet, vilket var en bra investering för att nå önskat resultat, avslutar Henrik Casselbrant, projektledare från B3 Effekt.

Morgondagens digitala utbildningssystem

Det kommunala skolväsendet står inför flera stora utmaningar. En av de största är att kunna tillvarata möjligheterna med ny teknik och digitalisering i syfte att nå ökad kvalitet och effektivitet.

B3 Effekt har omfattande erfarenhet och har stöttat flera utbildningsförvaltningar i den digitala transformationen. Vi stöttar din organisation hela vägen, från att ta fram strategier och dokumentera brister och behov till etablering och förvaltning samt tillser att upphandlingen får de förväntade effekterna.

Vi erbjuder dig:

  • En komplett metod för förändringsarbete anpassad till utbildningsförvaltningens behov.
  • Kompetent förändringscoach som stöttar och håller upp farten i hela förändringsresan.
  • Ett stort verksamhetskunnande, med kunskap om både skolväsendet och leverantörsledet.
  • Samordning och säkerställande av olika leverantörers bidrag till en fungerande helhet.
Barn som använder Skolplattformen