Mer tid för kundmöten med hjälp av RPA

Digitala assistenter som låter medarbetare fokusera på värdeskapande arbetsuppgifter och frigör mer tid för kundmöten. Det är några av vinsterna när B3 utvecklar och implementerar automatiseringslösningar tillsammans med ett av Sveriges ledande försäkringsbolag.

Robotisering är inget nytt fenomen inom försäkringsbranschen, det finns en mogenhet hos flera bolag som möjliggjort robotisering av många olika processer. Teamet från B3 Automate har i uppdrag att accelerera robotiseringen för ett av Sveriges ledande försäkringsbolag och utveckla automatiseringslösningar som ska vara skalbara och därmed fungera inom hela organisationen.

Tack vare att vi tog in ett team sparade vi tid. Tid man annars lägger på att få ihop projektgruppen kunde istället användas till att fokusera på uppdragets leveranser. Ytterligare en fördel med att ta in ett team är känslan av att inte någon är ”ensam”.

PROJEKTLEDARE PÅ FÖRSÄKRINGSBOLAGET

Genom att implementera automatiseringslösningar går det avlasta verksamheten från standardiserade arbetsuppgifter och därmed frigöra tid för att skapa bättre kundmöten. Affärsnyttan blir både nöjdare medarbetare och nöjdare kunder samt en effektivare användning av tiden. I en första leverans har B3 Automates team utvecklat och produktionssatt ett robotskript som hanterar inkommande ansökningar från företagets webbplats. I nästa steg fortsätter nu arbetet med att robotisera hanteringen av skadeärenden.

Det är ett spännande arbete vi gör och vi skriver nu historia tillsammans med kunden. Vi utvecklar skript som kan nyttjas gemensamt inom hela organisationen. En klar fördel med att ta in ett sammansvetsat konsultteam är att startsträckan är minimal. Vi känner varandra väl, arbetar agilt och har väl definierade arbetsroller innan vi kliver in i uppdraget. På så vis kan vi jobba med högt tempo från dag ett.

TEAMKONSULT PÅ B3