B3 stöttar Sandvik i att införa Supply Chain Finance

Med målsättningen att frigöra kapital implementerar Sandvik Mining and Rock Technology, SMRT, konceptet Supply Chain Finance tillsammans med en bankpartner. B3 har stöttat Sandvik genom hela projektet, från framtagande av business case till global implementering.

Sandvik Mining and Rock Technology (SMRT) är en ledande global leverantör av utrustning och verktyg, service samt tekniska lösningar till gruv- och anläggningsindustrin. Verksamheten kännetecknas av snabb digitalisering inom gruvdrift med fokus på autonom och uppkopplad utrustning samt insamling/visualisering av produktionsdata. Produktion och kunder finns över hela värden.

Inom såväl befintlig produktion som framtida utveckling, är samarbete och samverkan med leverantörer och partners av yttersta vikt. Globala produktionskedjor och nätverk är under utveckling och intensifieras vad gäller överföring av information mellan parterna. Samverkan binder dock kapital, därför har Supply Chain Finance vuxit fram som en metod att frigöra kapital för både leverantörer och Sandvik. Konceptet möjliggörs av att en bank går in som nav och finansiär.

Supply Chain Finance innebär i korthet att partnerbanken betalar leverantören inom 10 dagar genom köp av deras kundfordran mot en låg ränta, vilken baseras på Sandviks starka kreditvärdighet. Sandvik betalar i sin tur partnerbanken på fakturans förfallodag, vilken efter överenskommelse med leverantören är kraftigt utökad. Eftersom leverantören får betalt tidigt och Sandvik betalar sent så frigör båda parter kapital, dessutom stärks relationen mellan parterna.

SMRT satte ihop ett team för att genomföra projektet och arbetet har innefattat ett stort antal uppgifter såsom avtalsskrivning med bank, framtagande av erbjudande till utvalda leverantörer att delta, framtagande av konceptuell lösning avseende arbetsprocess och teknik, anpassning av fyra olika ERP-system, uppsättning av integrationslösning, utbildning av medarbetare samt en pilot och slutligen global utrullning. B3s expert har stöttat Sandvik längs hela resan, från initialt framtagande av business case till den globala implementeringen. Det initiala huvudansvaret för B3 var att ta fram en konceptuell lösning och implementera denna. Med tiden utökades ansvaret till att även omfatta processansvar och bidra med aktivt stöd i kontakt med leverantörerna.

Projektet kännetecknas av ett nära samarbete inom teamet och stor noggrannhet, varje problem internt eller synpunkt från leverantören, utreds till fullo och processen förbättras, inget har lämnats åt slumpen. Den i särklass viktigaste framgångsfaktorn vid genomförandet av ett projekt motsvarande Supply Chain Finance är att hålla ihop Ekonomi och IT som en disciplin, så att funktion, enkelhet och förståelse blir en ledstjärna samt att ansvaret för helheten aldrig tar paus.

Insatsen från B3 har spelat stor roll i att SMRT nu har en fungerande SCF-lösning på plats. Den globala utrullningen har kantats av många utmaningar, såväl tekniska och processrelaterade som organisatoriska, och det har varit en trygghet att ha kontinuitet i stödet från B3 där deras förmåga att förstå och adressera alla delar i projektet varit värdefull för att säkra framdrift. Vi uppskattar även B3s flexibla inställning att rycka in där det behövs.

ANDERS QUARFORDT, HEAD OF SUPPLY CHAIN FINANCE, SANDVIK MINING & ROCK TECHNOLOGY