Nytt kärnbanksystem möjliggör ökad digitalisering

Länsförsäkringar Bank stod inför en stor utmaning, att byta ut bankens kärnbanksystem som hanterar alla transaktioner inom inlåning och utlåning. Systemet hade blivit ålderdomligt och banken ville möjliggöra ökad digitalisering och tjänsteutveckling med en ny plattform. B3 stöttar Länsförsäkringar Bank på resan.

Länsförsäkringar Bank är en kundägd bank och en av Sveriges fem största banker med tjänster för allt som rör kundernas ekonomi. Bankens kärnbanksystem hade blivit föråldrat och det fanns behov av en ny plattform för att kunna möta den ökade digitaliseringen och utveckla nya tjänster för framtiden. Ett systembyte med allt som hanterar kundernas pengar är ett mycket stort och komplext projekt. Kraven på säkerhet och ständig tillgänglighet är enorma. Ett omfattande planeringsarbete påbörjades.

B3 Visab stöttade Länsförsäkringar Bank under förstudiefasen med att bland annat sätta målbild och krav, bistå i upphandlingar samt utvärdera olika leverantörer och system. Därefter togs ett business case och en plan för projektorganisationen fram. I april 2016 började sedan bygget av den nya plattformen med systemet BaNCS från TCS. B3 fick fortsatt förtroende att stötta Länsförsäkringar Bank på resan inom programledning och arkitektur.

Den omfattande rollen inom programledning innefattade allt från planering och koordinering, till förankring med många viktiga intressenter och att operativt styra projektet. Säkerhet och träning var också viktiga delar. Inom projektet drevs även ett stort arbete med att säkerställa att information från det gamla systemet passade in i det nya samt att anpassa systemet BaNCS till gällande svenska krav och regler. B3 stöttade även Länsförsäkringar Bank inom IT-arkitektur med att utveckla lösningar inom lånehantering.

Under våren 2019 gick det nya systemet live. Ett gediget förarbete hade lagt en bra grund och implementationen var mycket lyckad. Det nya systemet var stabilt och kunde lanseras utan större incidenter. Med den nya plattformen på plats har nu Länsförsäkringar Bank helt nya förutsättningar för affärsutveckling. Systembytet utgör en viktig milstolpe för att kunna utveckla framtidens digitala banktjänster.

Susanne Nordwall

Kontakta gärna mig för mer information.

Susanne Nordwall
susanne.nordvall@visab.se
070-823 57 55