Moderniserad e-handel för Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apotekskedja med närmare 400 apotek över hela landet och en växande e-handel. E-handeln hade dock hamnat efter i utvecklingen och plattformen behövde moderniseras för den fortsatta digitaliseringen. B3 hjälper Apotek Hjärtat på resan att skapa en plattform som möter framtidens krav.

Apotek Hjärtat ville skapa en stabil och skalbar plattform som kan möta konkurrens på en marknad som genomgår en stor digital transformation. Därtill fanns ett behov av att stärka det tekniska kunnandet internt för att stå bättre rustade inför framtida utmaningar. Kundbemötande och effektivisering var också i fokus. B3 Nuway fick i uppdrag att förstärka Apotek Hjärtats interna utvecklingsteam. B3 Nuway har, bland annat, genomfört arbete med fokus på devops, automatiska deployer och continuos integration.

B3 kom in som en partner med stort tekniskt kunnande om plattformarna NetCore och Azure. Därtill har B3s experter lång erfarenhet av att arbeta med mikrotjänstarkitektur, vilket innebär att bygga applikationer på ett sätt som stödjer agil leverans och en skalbar utveckling.

Vi har kommit en bra bit på vägen med den nya e-handeln och vi har lyckats bygga en plattform som är betydligt snabbare och mer stabil.

JONAS LINDSKOG, SOFTWARE DEVELOPMENT MANAGER PÅ APOTEK HJÄRTAT