IoT på riktigt: Sensorer varnar för snödjup på taket

Det är vinter och snön faller vit på taken. Fastighetsägarna får mycket jobb med att skotta och halkbekämpa. Men det finns lösningar som underlättar arbetet. Lösningarna bygger på snösensorer och Internet of Things (IoT).

När snön börjar falla är det svårt att ha koll på hur exakt mycket snö det ligger på hustaken. Det blir därmed bråda tider för fastighetsförvaltarna. Tornberget, ett av Haninge kommuns helägda fastighetsförvaltningsbolag, har uppdraget att äga och förvalta kommunala verksamhetsfastigheter. Mycket snö innebär därmed många tak att hålla koll på vilket både blir dyrt och tidskrävande.

Sensorer på taket

Istället för att skicka upp personal för att inspektera taken, föreslog konsultbolaget Tyréns att Tornberget skulle sätta upp snösensorer. Tyréns hade sedan tidigare ett bra samarbete med B3 kring ”Internet of Things”-lösningar och tillsammans utvecklade bolagen en lösning med sensorer som på prov sattes på taket på två av Tornbergets byggnader. Pilotprojektet innebar att en stor gymnasieskola och ett äldreboende kopplades upp via en molntjänst till plattformen Microsoft Azure där data från sensorerna analyseras, för att sedan visualiseras i en dashboard med hjälp av Microsoft Power BI.

Hårdvaran konfigurerades i mesh-nätverk för att säkerställa tillgängligheten. All trafik mellan hårdvara och server krypterades med ECC (Elliptic Curve Cryptography) och AES-128 via Zero-Touch-konfiguration. Data presenterades i rapporter via Azure tjänsten PowerBi, där användaren identifierar sig via Microsoft B2C ActiveDirectory.

Presenterar information i realtid

Sensorerna mäter höjden på snödjupet och presenterar uppdaterad information var trettionde sekund i en dashboard som tagits fram av B3. Om något ligger på taket så kan man även koppla upp en webbkamera som visar exakt vad som ligger där. På så vis gårt det att avgöra om någon behöver skickas ut för att skotta. Förutom att mäta snödjup möjliggör sensorerna även andra analyser som till exempel om snömängden minskar fast det är minusgrader. Då finns det risk att det läcker värme från taket.

Pilotprojektet är ett exempel på vad man kan göra med sensorer och internet. Det finns många olika saker som går att koppla upp och med smart teknik går det att spara både tid och pengar.

Snöskottning
Olov Leijonborg

Kontakta gärna mig för mer information.

Olov Leijonborg
olov.leijonborg@b3.se
070-714 00 67