Unik kartläggning av svensk bolagshistoria

SCA:s aktiekurs från 1912? Eller Holmens från 1928? Nu finns kursinformation för noterade svenska bolag hela vägen tillbaka till 1912 lagrad i molnet, lättillgängligt och kostnadsfritt för hela den svenska forskarvärlden.

Redan 2007 fick B3 DBAce uppdraget att drifta databasen FinBas. Då fanns den placerad på Nasdaq Stockholm och dess uppgift var att leverera realtidsinformation till nordiska banker och mäklare. Då Swedish House Finance, ett nationellt forskningscentrum med inriktning mot finansiell ekonomi beläget på Handelshögskolan i Stockholm, grundades 2011, donerades databasen dit – och tillbaka till den akademiska världen där den en gång startades för 40 år sedan.

I samband med det ändrades också huvudinriktningen, från att förse finansinstitut med realtidsinformation, vilket den i och för sig producerar än idag, till att huvudsakligen bli ett redskap för forskarvärlden när det gäller kartläggning av nordisk, och framförallt svensk bolagshistoria, berättar B3 projektledare för uppdraget. Vi har ända sedan flytten arbetat med att samla in och processa kursinformation för samtliga noterade, svenska bolag sedan 1912 och för övriga nordiska bolag från 1980 och framåt. I och med att informationen numera är lagrad i molnet, är den lätt att komma åt den för de forskare som idag har fri tillgång till den, fortsätter han.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om utvecklingen av den svenska aktiemarknaden. FinBas möjliggör en unik insikt i svensk bolagshistoria – och ger också en god inblick i rådande trender.

FinBas möjliggör en unik insikt i svensk bolagshistoria – och ger också en god inblick i rådande trender. Nu finns informationen lagrat i molnet, lättillgängligt och kostnadsfritt för hela den svenska forskarvärlden.