Bättre koll på skogen via molnet

Bättre kvalitet på informationen om virkets väg i Sverige – till lägre kostnad
och med ökad driftsäkerhet. Det är några av förbättringarna som uppnås när Biometria byter ut datasystemen och flyttar informationen till molnet.

Biometria beskriver sig själva som ”informationsnavet i kedjan mellan skog och industri”. Det bildades 1961 som en ekonomisk förening för att samordna och rationalisera virkesredovisning. Att använda datorer för att effektivisera arbetet var tidigt en ambition. Redan 1963 installerades den första datorn, IBM 1410, och inom kort togs ett system i drift för virkesredovisning. Eftersom medlemsföretagen även hade behov av annat datastöd, bland annat för administration av personal och ekonomi, togs under 1970-talet steget mot det övergripande datasystemetet VIOL.

Tankar och idéer om en föryngring av den nuvarande systemmiljön har funnits under en längre tid. De senaste åren har riskerna med det gamla systemet blivit alltmer uppenbara. Brist på kompetens och support för de befintliga systemmiljöerna är en aspekt. Att den föråldrade informationsmodellen inte kan svara upp mot branschens krav är en annan, berättar Ulf Jonsson, som leder projektet från B3s sida.

Rätt information – vid rätt tillfälle

Varje år hanterar Biometria information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor och tillgängliggör den för de cirka 3 000 användarna hos de 600 medlemsföretagen, som representerar den samlade skogsnäringen i Sverige. För dessa är det av avgörande betydelse att veta exakt var virket befinner sig – från skördaren, skotaren, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk. De behöver uppdaterad och lättillgänglig information för att kunna redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären. Det grundläggande målet med utvecklingen av en tredje version av systemet, VIOl 3, är med andra ord att kunna leverera rätt information
vid rätt tillfälle.

Efter en utvärdering av olika alternativa lösningar, standardplattformar och tänkbara partners beslutade Biometria 2013 att pröva en kombination av Microsoft Dynamics AX och egenutveckling. Året efter påbörjades resan mot VIOL 3. En förstudie inleddes 2016 och 2017 fick B3 Consulting Sundsvall uppdraget att leverera en BI-lösning.

Hela systemet byggs om i grunden enligt en modern arkitektur anpassad efter kundernas behov. Det kommer att bli enkla användargränssnitt med utmärkt rapportfunktionalitet, nåbar från mobiler och läsplattor. Tidigare fanns inget datalager. Det kommer nu att byggas, samtidigt som informationen placeras i molnet för ökad tillgänglighet. Ytterligare fördelar med det nya systemet är att det blir mer robust och skalbart, berättar Ulf Jonsson.

Totalt har B3 Consulting Sundsvall fem konsulter som för närvarande arbetar intensivt med att förverkliga systemet, som enligt planerna ska lanseras år 2021. Och Biometria är nöjda med arbetet.

Vi ser B3 som vår stabila leverantör av erfarna BI-resurser. B3 är för oss synonymt med bra kvalitet, korta beslutsvägar och stark lokal förankring.

OLLE HÅKANSSON, RESURSANSVARIG PÅ BIOMETRIA