Appen som skyddar vid ensamarbete

Om du arbetar ensam ute i skogen eller kanske uppe i en telefonstolpe, vem hjälper dig om det händer en olycka? Svevia och B3 har byggt en lösning genom att ta fram en säkerhetsapp som automatiskt larmar om inte ett arbete har utförts inom beräknad tid.

Svevia utför nybyggnationer och sköter drift, service och underhåll av Sveriges vägar och annan infrastruktur. I många fall finns inte resurser eller möjligheten att vara två medarbetare på samma plats. Det skapar en otrygghet för de som jobbar ensamma och ökar också riskerna om det sker olyckor eller om någon blir utsatt för hot och våld.

Intresset för appen har varit stort. Sedan den lanserades har flera andra företag hört av sig och använder den. Appen är fri att laddas ner av vem som helst och kan även användas av privatpersoner.

LARS HEDBERG, MOBILANSVARIG PÅ SVEVIA

För oss är det jätteviktigt att hela tiden arbeta med säkerheten för våra anställda. Vi jobbar förebyggande och medarbetare som arbetar ute i verksamheten och produktionen ska exempelvis alltid bära personlig skyddsutrustning enligt fastställda regler. Vi vill också se till att de som utför ensamarbete kan känna sig trygga och det är mot den bakgrunden vi tagit fram vår säkerhets-app, fortsätter Lars Hedberg.

Projektet och tekniken bakom

B3 tog ett helhetsansvar för utvecklingen av appen och Svevia ansvarade för att ta fram texter, upplägg och design. Apparna utvecklades i Xamarin vilket möjliggör att stora delar av kodbasen kan användas i både iPhone- och Android-apparna. Backend och meddelandehantering utvecklades enligt en micro services-arkitektur i molnplattformen Microsoft Azure, som innebär att push-meddelanden kan skickas ut till de berörda.

Vi arbetade utifrån en modell där test och utveckling var i fokus. Eftersom det är en säkerhetsapp var det viktigt att ha ett nära samarbete med Svevia för att få fram säkerhetslösningar som är pålitliga, men ändå är enkla att använda för ensamarbetare, berättar Olov Leijonborg, projektledare från B3.

Svevia app

Svevias säkerhets-app kan laddas ned från App Store eller Google play. Appen fungerar som så att innan en anställd exempelvis ska utföra ett arbete i en brunn, tar ensamarbetaren fram sin mobil och skriver in den uppskattade tiden arbetet kommer att ta i appen.

Om inte larmet stängs av inom utsatt tid kommer ett larm skickas till kontakterna, som är inlagda i appen, som kan se var personen befinner sig. Om mobilen förstörs eller batteritiden tar slut så skickas larmet ändå eftersom larmet sparas på en central server.

Resultatet

Intresset för appen har varit stort. Sedan den lanserades har flera andra företag hört av sig och använder den. Appen är fri att laddas ner av vem som helst, avslutar Lars Hedberg.

Sedan appen togs fram har den också lanserats i Norge.

Olov Leijonborg

Kontakta gärna mig för mer information.

Olov Leijonborg
olov.leijonborg@b3.se
070-714 00 67